Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis kart 128 Adkomst Benterudgaten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.01.1979
Vis info Vis kart 112 Adkomst Tangen/Veme Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.11.1976
Vis info Vis kart 99-05 Adkomst vedr. H.Sveen 132/2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.09.1986
Vis info 312-05 Almemoen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 15.05.2013
Vis info 312-04 Almemoen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 19.01.2012
Vis info Vis kart 312-06 Almemoen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.08.2013
Vis info Vis kart 280 ANDERSLØKKA Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.2003
Vis info Vis kart 317 Ankersgate 6-10 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.02.2012
Vis info Vis kart 9-04 Ankersgt./Blyberghaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.03.1991
Vis info Vis kart 9-03 Ankersgt.5/tillegg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.06.1986
Vis info Vis kart 373 Apalbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info Vis kart 385 Arnemannsveien Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 370 Askveien 1-3/St. Olavs gt. 7-9 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 166 Avkj. Rv.241/Fv.156, Åsa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1984
Vis info Vis kart 122 Avkjørsel 274/30 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1978
Vis info Vis kart 111 Avkjørsel 305/241, Nes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1977
Vis info Vis kart 139 Avkjørsel Breien/Stokkland Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.1979
Vis info Vis kart 440 Bakkeveien 7 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 15-Tegn-135 Bebyggelsesplan for Ringen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Opphevet 30.05.1973
Vis info Vis kart 103 Begnamoen felt C-E Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.1975
Vis info Vis kart 442 Bekkegata 17 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 50 Bekkegaten 10 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.11.1965
Vis info Vis kart 15-03 Benterud/slett.branngater Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.01.1980
Vis info Vis kart 251 BERNHATTEN SETERTJERN Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.04.1980
Vis info Vis kart 293 Bernhatten-Tosseviksetra Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.06.2007
Vis info Vis kart 252-03 BJØRNTJERNLIA Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.05.2012
Vis info 252-02 BJØRNTJERNLIA Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 24.01.2005
Vis info Vis kart 253 BLÅBÆRHAUGENE KILLINGTJERN Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.1986
Vis info Vis kart 170-03 Blåveissvingen 16 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.11.2007
Vis info Vis kart 311 Boligområde på Benterud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.05.2006
Vis info 314 Brutorget Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 314-01 Brutorget Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.12.2012
Vis info Vis kart 255 BRØTTBERGA BLÅBÆRHAUGENE Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.03.1980
Vis info Vis kart 35-01 Bråten - Ask Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.08.1976
Vis info Vis kart 138-03 Busslomme ved Nakkerudgata Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.08.2002
Vis info Vis kart 427 Byporten Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 313-02 Byporten Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.05.2015
Vis info 313 Byporten Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 12.11.2009
Vis info 313-01 Byporten Detaljregulering Utgått/erstattet 21.02.2013
Vis info Vis kart 282-01 BÅLERUDMARKA Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.06.2010
Vis info 242 Campinganlegg 305/175 NES Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 14.03.1996
Vis info Vis kart 63 Christies gate Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.01.1971
Vis info Vis kart 336 Coop/Prix Heradsbygda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.03.2009
Vis info Vis kart 157 Dagali Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.06.1983
Vis info Vis kart 76-05 Del av 102/6, Nedre Klekken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.06.1986
Vis info Vis kart 174 Del av 305/175, Nes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.1984
Vis info Vis kart 78-03 Del av eiendommen Haug Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.04.1972
Vis info Vis kart 89-02 Del av Hengsle Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.03.1987
Vis info Vis kart 107-05 Del av Konglefaret Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2002
Vis info Vis kart 138-02 Del av Nakkerud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.2001
Vis info Vis kart 85 Del av Nes i Ådal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.08.1973
Vis info Vis kart 192-05 Del av Nordre Ringåsen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.06.2003
Vis info Vis kart 44-10 Del av Permobakken Nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.2002
Vis info Vis kart 107-02 Del av Ringerike Sykehus Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.11.1996
Vis info Vis kart 152 Del av Rundtom Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.08.1981
Vis info 192-08 Del av søndre Ringåsen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 02.02.2011
Vis info Vis kart 192-09 Del av søndre Ringåsen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.02.2013
Vis info Vis kart 1008 E16 Eggemoen-Kleggerud Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.2013
Vis info Vis kart 388 E16 Eggemoen-Olum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2015
Vis info Vis kart 386 E16 Hønenkrysset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.05.2015
Vis info 352 E16 Skaret-Hønefoss Kommunedelplan Utgått/erstattet
Vis info 1010 E16 Skaret-Hønefoss Kommunedelplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 304-02 E16 Styggedalen X - Rv35 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.05.2007
Vis info Vis kart 244-02 E16/Rv.7 Rundkjøring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.2003
Vis info Vis kart 1012 E16-Nymoen-Eggemoen Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 272-03 EGGEMOEN Ind.omr./flyplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.06.2007
Vis info Vis kart 208 Eggemoen/nærøvingsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.02.1991
Vis info Vis kart 123 Eiendommen 87/34,35 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.12.1977
Vis info Vis kart 177-03 Eiendommen Nordberg m.m. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.09.2000
Vis info Vis kart 62-04 Eikli omr.A Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.12.1980
Vis info Vis kart 62-03 Eikli omr.B Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.05.1972
Vis info Vis kart 323-05 Eikli sør, næringsområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 323-02 Eikli sør, næringsområde Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 03.10.2012
Vis info 323-01 Eikli sør, næringsområde Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 21.07.2010
Vis info Vis kart 323-04 Eikli sør, næringsområde Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.04.2013
Vis info Vis kart 82-01 Endr. 86/28,349 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.1983
Vis info Vis kart 99-06 Endr. Bertelsbakken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.12.1986
Vis info Vis kart 85-01 Endr. Nes i Ådal (Posten) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1997
Vis info Vis kart 99-03 Endr. omr. ved 132/52 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.10.1982
Vis info Vis kart 99-02 Endr. Roterud 131/17 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.12.1979
Vis info Vis kart 99-07 Endr.vedr.Barnehage Smeden Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.01.1995
Vis info Vis kart 13 Endring Hønen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.06.1946
Vis info Vis kart 292-02 Endring Rutebilplata Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.07.2004
Vis info Vis kart 218-01 Et område ved HOV GÅRD Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1999
Vis info Vis kart 256 FANTEPUTTEN Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.04.1980
Vis info Vis kart 332 Fanteputten2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.04.2018
Vis info Vis kart 355 Fegrihøgda Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.11.2014
Vis info Vis kart 216 Fengselstomt Tyristrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.07.1993
Vis info Vis kart 82-04 Flattumsv./friområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1989
Vis info Vis kart 82-03 Flattumsv.10, 86/51 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.09.1986
Vis info Vis kart 138-04 Flytting av snuhammer ved 262/195 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.08.2009
Vis info Vis kart 310 Fløytingen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.11.2004
Vis info Vis kart 343 Follum Områdeplan Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 31.03.2011
Vis info Vis kart 101 Follumbyen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.11.1975
Vis info Vis kart 144 Follumbyen felt A2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.07.1984
Vis info Vis kart 424 Follummoen Områderegulering Planforslag
Vis info Vis kart 418 Follummoen næringsområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 318 Fotgj.undergang Rv 35 Nakkerud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.05.2009
Vis info Vis kart 230 Fotgjengerunderg. Hallingby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.05.1995
Vis info Vis kart 376 Fritidsbebyggelse Fisketjern Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 377 Fritidsbebyggelse Vikersetra Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.09.2017
Vis info Vis kart 407 Furuholtet 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.06.2016
Vis info Vis kart 44-09 Furuholtet Sokna Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.2001
Vis info Vis kart 345 Fv 158, GS-veg Helgelandsmoen-Botilrud Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.06.2012
Vis info Vis kart 305-01 FV 241 Putten Klekken-Gang-/sykkelveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.04.2015
Vis info 305 FV 241 -Putten-Klekken-Gang-/sykkelveg Detaljregulering Utgått/erstattet 28.04.2011
Vis info Vis kart 446 Fv. 241 Hønenkrysset-Putten G/S Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 335 FV. 35 Hønengata Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.08.2012
Vis info Vis kart 172 Fv.172 Kihlebakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1985
Vis info Vis kart 417 Færden gård, boligområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 170 Færdenmarka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.1985
Vis info Vis kart 267-03 FÆRDENTOPPEN Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.06.2004
Vis info Vis kart 170-02 Færdenveien 35 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.09.2006
Vis info Vis kart 237 G/S Hønen-Hvervenkastet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1995
Vis info Vis kart 236 G/S Hønen-Åsavegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.1994
Vis info Vis kart 234 G/S Nes Bru-Myrbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.1994
Vis info Vis kart 247 G/S SNYTA-TOLPINRUD Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.2001
Vis info Vis kart 232 G/S Trollborgen-Tyristrand Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.1994
Vis info Vis kart 359 Gamle Follum skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info Vis kart 364 Gamle Ullerål skole, boligområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 222 Gang/syk.v/Heradsbygdveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.1994
Vis info Vis kart 223 Gang/syk.v/Vesternbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.2000
Vis info Vis kart 296-02 Golfbane Ringmoen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.08.2005
Vis info Vis kart 445 Granumlund Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 153 Granumsfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1982
Vis info Vis kart 161 Granumsfeltet/friområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1983
Vis info Vis kart 273 GREFSRUDTOPPEN, NAKKERUD Eldre reguleringsplan Planlegging igangsatt
Vis info 325 Grenda i Åsa Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 23.04.2009
Vis info Vis kart 422 Grenda i Åsa Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.02.2017
Vis info Vis kart 7-04 Grensegata 16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.1984
Vis info Vis kart 404 Gunbjørrud Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info Vis kart 1001 Gående og syklende, Hfs-omr Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1995
Vis info Vis kart 99-10 Hagaringen 7 m.m Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.05.2006
Vis info Vis kart 65-01 Haldenjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.07.1970
Vis info Vis kart 31 Haldenjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.06.1958
Vis info Vis kart 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.1996
Vis info Vis kart 65-03 Haldenv. 25 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.02.1973
Vis info 87 Hallingby Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.07.1974
Vis info 87-03 Hallingby Dølerud Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 11.05.1999
Vis info Vis kart 125 Hallingby Syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.12.1990
Vis info 87-04 Hallingby Vatningen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 04.01.2000
Vis info Vis kart 412 Hallingby øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.06.2016
Vis info Vis kart 59 Hallingby/Bymarka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.12.2001
Vis info Vis kart 116 Hallumsdalen/friområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.1977
Vis info Vis kart 189 Hallumsdalen/gang-/sykkelv. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.1987
Vis info Vis kart 257 HALSTEINRUD TERRASSE Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.2000
Vis info Vis kart 257-03 HALSTEINRUD TERRASSE2,B5,B6 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.11.2003
Vis info Vis kart 76-04 Haug Kirkegård Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.12.1982
Vis info Vis kart 448 Haug Nærsenter Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 143 Haugom 87/17 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.06.1980
Vis info Vis kart 56-03 Haugsbygd A-B Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.1972
Vis info Vis kart 99 Haugsbygd felt B-D Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.03.1979
Vis info Vis kart 202 Havna Hemskogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1997
Vis info Vis kart 202-06 Havna Hemskogen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.06.2013
Vis info 202-05 Havna, Haug, Bebygg.plan Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 05.03.2009
Vis info Vis kart 384 Helgerud vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.05.2014
Vis info Vis kart 281 HELGESBRÅTEN Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.2002
Vis info Vis kart 432 Hemskogveien panorama Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 89 Hengsle Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.07.1974
Vis info Vis kart 53 Hensmoen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.1970
Vis info 150-04 Hensmoen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 06.07.2011
Vis info Vis kart 150-05 Hensmoen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.2013
Vis info Vis kart 379 Hensmoen grusuttak Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info Vis kart 84 Hensmoen/bensinstasjon Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.01.1974
Vis info Vis kart 42 Heradsbygda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.02.1962
Vis info Vis kart 70 Heradsbygda II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.08.1973
Vis info Vis kart 435 Heradsbygda omsorgssenter Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 92 Heradsbygda Vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.05.1976
Vis info Vis kart 64-03 Hoffsgårdsgt./forlengelse Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.11.1978
Vis info Vis kart 369 Hofsfossveien 1,3 og 5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2013
Vis info Vis kart 449 Hollerud boligfelt Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 246 Hollerud boligfelt Eldre reguleringsplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 49 Hov Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.01.1965
Vis info Vis kart 419 Hov omsorgsboliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.04.2018
Vis info Vis kart 167 Hov spesial/friområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.1986
Vis info Vis kart 49-02 Hov Tomtefelt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.05.1971
Vis info Vis kart 162 Hovlandsmoen Industri Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.07.1985
Vis info Vis kart 155 Hovsmarka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1985
Vis info Vis kart 334 Hovsmarka Barnehage Eldre reguleringsplan Opphevet 12.03.2009
Vis info Vis kart 259-03 HOVSMARKA NÆRINGSOMRÅDE Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 259-02 HOVSMARKA NÆRINGSOMRÅDE Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.10.2005
Vis info Vis kart 196 Hovsmarkvegen/boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.12.1988
Vis info Vis kart 303 Hvalsmoen nedre leir Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 333-01 Hvalsmoen øvre leir Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.05.2009
Vis info Vis kart 241-02 Hvervenenga Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.2005
Vis info Vis kart 439 Hvervenkastet Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 357 Hvervenkastet Pendlerparkering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info Vis kart 113-01 Hvervenm./redusert plan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.01.1990
Vis info Vis kart 181-02 Hvervenmoen Endret gangsti Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.07.2002
Vis info Vis kart 181-04 Hvervenmoen HV Plast Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.06.2008
Vis info Vis kart 181-01 Hvervenmoen Vekstområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1999
Vis info Vis kart 7 Hønefoss Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1956
Vis info Vis kart 306-02 Hønefoss Golfbane Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.02.2007
Vis info Vis kart 64-02 Hønefoss sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.12.1976
Vis info Vis kart 300-02 Hønefoss-senteret Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.06.2006
Vis info Vis kart 397 Hønen Gård Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.11.2015
Vis info Vis kart 12 Hønen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.01.1944
Vis info Vis kart 358 Hønengata 18-20 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.11.2012
Vis info Vis kart 401 Hønengata 40-44 Boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.04.2018
Vis info Vis kart 410 Hønengata 59 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 394 Hønengaten 26 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.10.2016
Vis info Vis kart 121 Hønengt./Asbjgt./Ullerålgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.03.1985
Vis info Vis kart 25-02 Hønengt./Hønen Allè Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.06.1988
Vis info Vis kart 45 Hønenjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.07.1963
Vis info Vis kart 24 Hønenjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.1956
Vis info Vis kart 48 Høyby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1964
Vis info Vis kart 38 Høyby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1960
Vis info Vis kart 34 Høyby Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.04.1959
Vis info Vis kart 37 Høyby, Torvet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1960
Vis info Vis kart 1003 Idrett og friluftsliv Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2000
Vis info Vis kart 297 Idrettsanlegg i Haugsbygd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.10.2004
Vis info Vis kart 297-01 Idrettsanlegg i Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info Vis kart 15-05 Jordbruv./Furulundv. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.04.1989
Vis info Vis kart 203-03 Kantarellveien 15-17 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.09.2003
Vis info Vis kart 326 Karibrenna hyttefelt Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 344 Kilemoen sanduttak Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 06.04.2017
Vis info Vis kart 295-01 Killingtjern Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.03.2014
Vis info 295 Killingtjern Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.08.2003
Vis info Vis kart 374 Killingtjern 2 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 408 Kind gård massedeponi Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 57B Kindsåsen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.08.1981
Vis info Vis kart 270 KINDSÅSVEIEN Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.2000
Vis info Vis kart 187-05 Kirkemoen rekkehus Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.10.1989
Vis info Vis kart 187-06 Kirkemoen Sagveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.07.2002
Vis info Vis kart 187-01 Kirkemoen/boligfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.1987
Vis info Vis kart 187-04 Kirkemoen/boligfelt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.04.1996
Vis info Vis kart 321 Kirkemotunet Hallingby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.2009
Vis info Vis kart 215-01 Kirkemyra friområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 215 Kirkemyra Friområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1992
Vis info Vis kart 406 Kistefos-museet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.06.2017
Vis info Vis kart 443 Kleggerud Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 390 Klekkenhagen boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis kart 82-06 Klinikkveien 2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.09.2007
Vis info Vis kart 416 Knestangåsen boligområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 285-01 KOLLEDALEN Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 285 KOLLEDALEN Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.2001
Vis info Vis kart 183 Konglefaret m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1987
Vis info Vis kart 65-04 Konvallv. 1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.09.1987
Vis info Vis kart 76-03 Kragstad bolig Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.02.1978
Vis info Vis kart 1009 Krakstadmarka Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 30.06.2016
Vis info Vis kart 82-05 Kringlemov. 9,10 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.08.1999
Vis info Vis kart 198 Kroken-Busterud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.02.1990
Vis info Vis kart 430 Krokenveien 23 og 40a Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 180 Kvart. Ringerike Yrkesskole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.1987
Vis info Vis kart 64-11 Kvartal 11 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.10.1987
Vis info 64-15 Kvartal 15 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 24.03.1988
Vis info Vis kart 64-16 Kvartal 16 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.03.1988
Vis info Vis kart 64-19 Kvartal 19 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1990
Vis info Vis kart 64-21 Kvartal 21, Ny adk. Tippen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.05.1984
Vis info Vis kart 64-23 Kvartal 23 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.1981
Vis info Vis kart 64-25 Kvartal 25 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.1989
Vis info Vis kart 64-31-32-33-34 Kvartal 31,32,33,34 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1978
Vis info Vis kart 64-35-36 Kvartal 35,36 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.1983
Vis info Vis kart 414 Kvartal 36, Storgata-Sundgata Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 64-42 Kvartal 42 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.02.1979
Vis info Vis kart 420 Kvartal 46 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 64-48 Kvartal 48 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.1996
Vis info Vis kart 64-51a Kvartal 51 A Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.03.1978
Vis info Vis kart 64-51c Kvartal 51 C Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.06.1979
Vis info Vis kart 64-55 Kvartal 55 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.1990
Vis info Vis kart 82-02 Kvartal Flattum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.1985
Vis info Vis kart 383 Kvartalet 51c Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 393 Kvartalet Hønengt.-Hønen Alle-Halvdan Svartesgt-Dr.Ragnhilds vei. Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 154 Kvartalet ved Telegrafen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.1986
Vis info Vis kart 233-01 Kvernvolden bolig, Veme Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.02.2011
Vis info Vis kart 436 Lamoen 2 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 17-01 Lia ved Arneg./slett. veg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.1984
Vis info Vis kart 17 Lia ved Arnegård Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1955
Vis info Vis kart 17-02 Lia ved Arnegård, Bredalveien 15 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.04.1960
Vis info Vis kart 17-03 Lia ved Arnegård, Sportsveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.10.2006
Vis info Vis kart 159 Livbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.12.1983
Vis info Vis kart 421 Lloyds marked Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 349 Loeskollen boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.06.2012
Vis info Vis kart 413 Lundveien Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.09.2016
Vis info Vis kart 204-03 Lundveien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.11.2006
Vis info Vis kart 411 Løkenstuen boligprosjekt Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 120-01 Løkka og Schjongstangen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 12.12.2012
Vis info Vis kart 120-03 Løkka og Schjongstangen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 10.04.2014
Vis info 120 Løkka og Schjongstangen Detaljregulering Utgått/erstattet 01.09.2011
Vis info Vis kart 1013 Masseforvaltning Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 382 Midtdeler Vik - Botilrud Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.10.2014
Vis info Vis kart 426 Midtmoen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 441 Midtmoen 1 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 315 Miljøgate Sokna, Rv7 Sokna-Ørgenvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.01.2008
Vis info Vis kart 269 MOLTEBRENNA Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.09.2002
Vis info Vis kart 127-05 Molvald Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.2003
Vis info Vis kart 127-03 Molvaldområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.06.1986
Vis info Vis kart 328 Mosselia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2013
Vis info Vis kart 19 Mosse-området Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.10.1955
Vis info Vis kart 268-02 MYRA OG HVELVEN Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.11.2010
Vis info Vis kart 240 Myruttak 274/3,5 Hallingby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.1995
Vis info Vis kart 238 NAFs anlegg på Eggemoen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1996
Vis info Vis kart 8 Nansenveien 14 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.1956
Vis info Vis kart 320-01 Nedre Fegri Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.03.2011
Vis info Vis kart 171 Nedre Kilemoen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1984
Vis info Vis kart 191 Nedre Kilemoen 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.1988
Vis info Vis kart 191-02 Nedre Kilemoen 2 - Bebyggelsesplan Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.11.2005
Vis info Vis kart 275 NEDRE KILEMOEN 3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.2002
Vis info Vis kart 226 Nedre Kilemoen, Nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.2004
Vis info Vis kart 428 Nedre Klekkenhagen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 378 Nerbytunet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2015
Vis info 176 Nes i Ådal/idrettsanlegg Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.06.1985
Vis info Vis kart 11 Norderhov Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.1942
Vis info Vis kart 395 Nordre park boligsameie Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 107-03 Ny barnehage ved sykehuset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.03.2000
Vis info 372 Ny boligtomt på Almemoen Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 399 Ny skole og boligområde Benterud Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.2017
Vis info Vis kart 221 Ny skytebane på NAKKERUD Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.1995
Vis info 322 Ny veiløsn. for boligomr. NØ Nes i Ådal Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 41 Oddli Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.06.1961
Vis info Vis kart 98-01 Oddli søndre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1979
Vis info Vis kart 403 Olsvika camping og fritid Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 266-01 OMR. VED FLASKERUDSETRA Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.2004
Vis info Vis kart 42-01 Område ved Norderhov gml. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.04.1987
Vis info Vis kart 133-01 Område ved Veien Skole Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.10.1988
Vis info Vis kart 133 Område ved Veien Skole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.1985
Vis info Vis kart 133-03 Område ved Veien Skole Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.10.1985
Vis info Vis kart 133-02 Område ved Veien Skole Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.12.1988
Vis info Vis kart 347-01 Områdeplan Hvervenmoen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2017
Vis info 347 Områdeplan Hvervenmoen Områderegulering Utgått/erstattet 28.08.2014
Vis info Vis kart 367 Områderegulering for Eggemoen flyplass og næringspark Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 366 Områderegulering for Kunnskapsparken Ringerike Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 375 Områderegulering for næring/industri på Eggemoen. Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 431 Områderegulering Hønefoss Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 249 Omsorgsboliger Hallingby Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.11.1999
Vis info Vis kart 277 Omsorgsboliger Nes i Ådal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.2001
Vis info Vis kart 203 Oppen Vest Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.04.1997
Vis info Vis kart 102-02 Oslov./kryss i Dompidal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.1987
Vis info Vis kart 206 OSLOVEIEN ØST Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.1997
Vis info Vis kart 206-01 OSLOVEIEN ØST Bredalsv. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.03.2001
Vis info Vis kart 102 Osloveien-Dompidal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.08.1975
Vis info Vis kart 74-01 Parkgt./Tordenskjoldsgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.1975
Vis info Vis kart 52 Parkgt./Tordenskjoldsgt. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.04.1967
Vis info Vis kart 44-08 Permobakken Nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.1985
Vis info Vis kart 44-03 Permobakken Sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.1973
Vis info Vis kart 129 Petersøya Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.1980
Vis info Vis kart 36-02 Pukerudhagen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.10.1970
Vis info Vis kart 36 Pukerudhagen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1959
Vis info Vis kart 36-03 Pukerudhagen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 261 RABBA OG STORLØKKA Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.2006
Vis info Vis kart 148 Ramsrud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.06.1983
Vis info Vis kart 0605 Ringerike Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis kart 107 Ringerike Sykehus Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.1976
Vis info Vis kart 354 Ringerike vannverk på Kilemoen Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 1005 Ringeriksbanen Kroksundkorr Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 30.11.2000
Vis info Vis kart NO201604 Ringeriksbanen og E16 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis kart 1004 Ringeriksbanen Åsakorridor Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 30.11.2000
Vis info Vis kart 160 Ringmoen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.11.1983
Vis info Vis kart 229 RingSkyte/øvings.Eggemoen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.1994
Vis info Vis kart 54 Ringveien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.1970
Vis info Vis kart 402 Ringveien 10 boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.02.2016
Vis info Vis kart 192 Ringåsen 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1989
Vis info Vis kart 192-04 Ringåsveien 33 m.flere Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.08.2001
Vis info Vis kart 380 Rognerud fjelltak Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 315-01 Rv 7 Sokna-Ørgenvika Detaljregulering Utgått/erstattet 01.09.2011
Vis info Vis kart 1006 Rv 7 Sokna-Ørgenvika Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2004
Vis info Vis kart 315-02 RV 7 Sokna-Ørgenvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.08.2013
Vis info Vis kart 353 Rv. 7 Veme - Skotland, midtmarkering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.11.2012
Vis info Vis kart 243 Rv.35 G/S HOVKR.-RISESLETTA Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1997
Vis info Vis kart 136 Rv.35 Tyristr./omkjøringsv. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.07.1980
Vis info Vis kart 105 Rv.7/Samfunnsh./Randsfjordb Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.1975
Vis info Vis kart 108 Rv.7/Øvre Veien/Ramsrud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.09.1976
Vis info Vis kart 1002 Rv7 Ramsrud - Kjeldsberg Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.1997
Vis info Vis kart 294-01 Rv7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.10.2009
Vis info Vis kart 409 Røiseng Massedeponi Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 425 Rå gård, naturstein Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 20 Rådhuset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.02.1956
Vis info Vis kart 15 S - V av Norderhov Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.1947
Vis info Vis kart 192-06 S Ringåsen 16 grensejust Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.02.2004
Vis info Vis kart 415 Sagaveien 56 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 301-01 Samsjølia hyttefelt Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 301 Samsjølia hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info 287 Sandmoen, Nes i Ådal Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 298-03 Schjongslunden Detaljregulering Utgått/erstattet 01.09.2011
Vis info 298-04 Schjongslunden Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 298-05 Schjongslunden Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 21.10.2014
Vis info Vis kart 289 Sentr.stopp for kollektiv Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.2002
Vis info Vis kart 362 Setertjern Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis kart 207 Skjærdalsvika Industriomr. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.12.1990
Vis info Vis kart 291-02 Skolejordet, Tyristrand Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 30.04.2004
Vis info Vis kart 429 Slettveien 19 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 18-02 Slettveien Øst m.v. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.08.1980
Vis info Vis kart 217 SLHK`s tomt i Dalsbråten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.10.1993
Vis info Vis kart 363 Smeden 2 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 44-02 Smedhaukedalen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.02.1971
Vis info Vis kart 254 SMILIHAUGEN Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.06.1984
Vis info Vis kart 245-02 SMÅBRÅTEN-JOHNSRUD Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.05.2005
Vis info Vis kart 44-07 Sokna /Langvannsbråten Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.04.1972
Vis info Vis kart 44 Sokna Sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.04.1963
Vis info Vis kart 44-04 Sokna sentrum/skolen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.08.1976
Vis info Vis kart 44-06 Sokna trafostasjon Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.1983
Vis info Vis kart 145-01 Sokna/omlegging fv.67 m.m. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.01.1982
Vis info Vis kart 319 Soknedalsveien 10 og 12 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2006
Vis info Vis kart 330 Soknedalsveien 5-27 Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info 80 Solbergåsen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 09.10.1973
Vis info Vis kart 80-01 Solbergåsen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.06.2013
Vis info Vis kart 110 Solbergåsen/idrettsanl. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1977
Vis info Vis kart 392 Somma pukkverk Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.11.2016
Vis info 278 Somma skytebane i Ådal Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 31.03.2011
Vis info Vis kart 278-01 Somma skytebane i Ådal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.08.2014
Vis info Vis kart 2007-2 Soneplan Ask Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis kart 2007-3 Soneplan Hallingby Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis kart 2007-4 Soneplan Hønefoss Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis kart 2007-5 Soneplan Nakkerud Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis kart 2007-6 Soneplan Nes i Ådal Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis kart 2007-8 Soneplan Sokna Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis kart 2007-9 Soneplan Tyristrand Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis kart 2007-1 Soneplan Åsa Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis kart 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.11.2015
Vis info Vis kart 1011 Steinsfjorden Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 398 Strandgata 1-showscene og restaurant Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2015
Vis info Vis kart 438 Strandgata 3 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 341 Støalandet sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.04.2011
Vis info Vis kart 107-06 Ståle Kyllingstads vei Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.08.2004
Vis info Vis kart 283-01 SYKEHUSOMRÅDET Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.11.2008
Vis info Vis kart 396 Søndre Kirkemoen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2015
Vis info Vis kart 227-02 Søndre Samsjøen Hytteområde Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.08.2007
Vis info Vis kart 214 Søndre Skagnes Campingplass Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.1992
Vis info Vis kart 405 Tanberghøgda Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 356 Tanberglia Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 356-01 Tanberglia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.06.2014
Vis info Vis kart 77 Teglverkstomten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.08.1974
Vis info Vis kart 437 Telegrafaleen 2 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 371 Telegrafalleen 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.04.2015
Vis info Vis kart 340 Thoengata sør Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.04.2011
Vis info Vis kart 15-04 Tillegg 37/142 E.Fleisher Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1981
Vis info Vis kart 99-09 Tilleggsareal 132/145 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 03.06.2002
Vis info 346 Tjuruhjellen Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 346-02 Tjyruhjellen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.08.2013
Vis info 346-01 Tjyruhjellen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet
Vis info Vis kart 67-04 Tolpinrud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.10.1971
Vis info Vis kart 307-03 Tolpinrud Vest Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.02.2008
Vis info Vis kart 97 Tolpinrud/gang/sykkelv. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.02.1976
Vis info Vis kart 360 Tosseviksetra Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.02.2016
Vis info Vis kart 264 TOSSEVIKSETRA ØST Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.06.2000
Vis info Vis kart 324 Trampen skytebane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.11.2016
Vis info Vis kart 381 Treklyngen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 28.08.2014
Vis info Vis kart 209 Trollmyra/avfallsplass Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1991
Vis info Vis kart 33 Trøgstad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.12.1958
Vis info Vis kart 284 Turistområde RINGERUDSETER Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.08.2001
Vis info Vis kart 57B-01 Tyristrand Barnehage Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.11.2008
Vis info Vis kart 276-01 Tyristrand sentrum Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.12.2010
Vis info Vis kart 10 Ullerål - Bekkegaten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.04.1959
Vis info Vis kart 433 Ullerål og Hov skoler Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.05.2018
Vis info Vis kart 82 Ullerålområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.08.1975
Vis info Vis kart 368 Ullerålsgata 9 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.04.2013
Vis info Vis kart 173 Valderstømoen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1985
Vis info Vis kart 9 Ved St. Hanshaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1958
Vis info Vis kart 200-03 Veien Kulturminnepark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.2007
Vis info Vis kart 201 Veien Vegkryss Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.07.1989
Vis info Vis kart 140-01 Veienm./småhusbebyggelse Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1984
Vis info Vis kart 194 Veienmarka 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.1988
Vis info Vis kart 195 Veienmarka 3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.11.1990
Vis info Vis kart 339 Veienmarka busslomme Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.11.2011
Vis info Vis kart 149 Veienmoen II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.11.1981
Vis info Vis kart 434 Veksal og Ve Massedeponi Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 265-01 VELTELIA Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.04.2010
Vis info Vis kart 342 Veltelia, sør Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 250 VESLEFJELL Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1986
Vis info Vis kart 262 VESLEFJELL II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.1999
Vis info Vis kart 92-02 Vestabo felt B Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.10.1980
Vis info Vis kart 18 Vestern Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.08.1955
Vis info Vis kart 18-01 Vestern/boligtomt 95/7 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.08.1975
Vis info Vis kart 391 Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.08.2015
Vis info Vis kart 444 Vestsiden fjellanlegg Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 423 Vestsiden massedeponi Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 308 Vestsiden Pukkverk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.2005
Vis info Vis kart 263 VIKERSETER HYTTEGREND Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.01.2001
Vis info Vis kart 263-01 VIKERSETER HYTTEGREND Mindre reguleringsendring Planforslag
Vis info Vis kart 163 Vågårdsmoen Nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.01.1984
Vis info Vis kart 258-02 ØDEGÅRDEN ØSTRE Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.05.2005
Vis info Vis kart 231 Ønstadlia, Ringkollen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.1995
Vis info Vis kart 130 Øvre Berg/Nerbyfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.08.1979
Vis info Vis kart 130-02 Øvre Berg/Nerbyfelt Endring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.06.1984
Vis info Vis kart 151 Øvre Fegri Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.08.1982
Vis info Vis kart 271 Øvre Hønengata øst Områderegulering Planforslag
Vis info Vis kart 387 Øya Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis kart 1007 Ådalsfjella Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 30.06.2011